Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 943/BXD-QLN về việc triển khai thí điểm xây dựng công trình hạ tầng xã hội để cho thuê do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 943/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 943/BXD-QLN
V/v triển khai thí điểm xây dựng công trình hạ tầng xã hội để cho thuê

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

 

Ngày16/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1561/QĐ-TTg phê duyệt Đề án: “Xây dựng cơ chế thí điểm đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xã hội để cho các đơn vị ngoài công lập thuê dài hạn”, trong đó giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện việc đầu tư xây dựng thí điểm một số công trình hạ tầng xã hội (mỗi địa phương xây dựng 04 công trình gồm: 01 Trường Mầm non, 01 Trường Trung học cơ sở, 01 Phòng khám Đa khoa, 01 Bệnh viện) để cho các đơn vị ngoài công lập thuê dài hạn.

Ngày 05/12/2007 Bộ Xây dựng có công văn số 2581/BXD-QLN gửi Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị hai địa phương trên triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng thí điểm các công trình hạ tầng xã hội tại địa phương theo nội dung, kế hoạch và tiến độ thực hiện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1561/QĐ-TTg ngày 16/11/2007.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 1561/QĐ-TTg ngày16/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 16/6/2008 để Bộ Xây dựng có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 943/BXD-QLN về việc triển khai thí điểm xây dựng công trình hạ tầng xã hội để cho thuê do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.423
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76