Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 939/SXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Vũ Thị Hồng Ánh
Ngày ban hành: 05/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TP CẦN THƠ
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 939/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công ngành xây dựng theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Cần Thơ, ngày 05 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các tổ chức hoạt động xây dựng.

 

Căn cứ Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;
Căn cứ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng,
Trong thời gian điều chỉnh bộ đơn giá xây dựng cơ bản, Sở Xây dựng hướng dẫn tạm thời điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ với các nội dung chủ yếu sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Áp dụng cho các dự toán đã được lập theo các Bộ đơn giá do Sở Xây dựng đã công bố gồm:

- Bộ đơn giá xây dựng cơ bản, địa bàn thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo Công văn số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 4 năm 2008.

- Bộ đơn giá chuyên ngành đô thị địa bàn thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo Công văn số 23,24,25,26/SXD-GĐKT ngày 12 tháng 01 năm 2009.

- Bộ đơn giá công tác sửa chữa công trình xây dựng địa bàn thành phố Cần Thơ được Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố kèm theo Công văn số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 5 năm 2009.

II. HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG:

Chi phí nhân công, máy thi công ngành xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

Bảng 1: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ XÂY DỰNG

(Bộ đơn giá Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố tại văn bản số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 4 năm 2008)

STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu

Hệ số điều chỉnh (KĐC)

Áp dụng cho các quận thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 880.000 đ/tháng)

Áp dụng cho các huyện thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 810.000 đ/tháng)

1

Chi phí nhân công

KĐCNC

2,514

2,314

2

Chi phí máy thi công

KĐCMTC

1,294

1,281

Bảng 2: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

(Bộ đơn giá Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố tại văn bản số 208/SXD-GĐKT ngày 03 tháng 4 năm 2008)

STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu

Hệ số điều chỉnh (KĐC)

Áp dụng cho các quận thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 880.000 đ/tháng)

Áp dụng cho các huyện thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 810.000 đ/tháng)

1

Chi phí nhân công khảo sát xây dựng

KĐCNCKS

2,514

2,314

Bảng 3: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ XÂY DỰNG (PHẦN SỬA CHỮA)

(Bộ đơn giá do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố tại văn bản số 416/SXD-QLXD ngày 25 tháng 5 năm 2009)

STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu

Hệ số điều chỉnh (KĐC)

Áp dụng cho các quận thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 880.000 đ/tháng)

Áp dụng cho các huyện thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 810.000 đ/tháng)

1

Chi phí nhân công

KĐCNC

1,189

1,095

2

Chi phí máy thi công

KĐCMTC

1,043

1,022

Bảng 4: HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH

(Bộ đơn giá do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố tại văn bản số 23, 24, 25, 26/SXD-QLXD ngày 12 tháng 01 năm 2009)

STT

Khoản mục chi phí

Ký hiệu

Hệ số điều chỉnh (KĐC)

Áp dụng cho các quận thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 880.000 đ/tháng)

Áp dụng cho các huyện thuộc TP Cần Thơ (lương tối thiểu 810.000 đ/tháng)

1

Chi phí nhân công

KĐCNC

1,189

1,095

2

Chi phí máy thi công

KĐCMTC

1,043

1,022

III. ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH:

- Phương pháp điều chỉnh: Căn cứ vào Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng;

- Chủ đầu tư căn cứ vào các điều khoản hợp đồng của từng dự án cụ thể và các quy định hiện hành để tổ chức thực hiện việc điều chỉnh dự toán. Trong trường hợp vượt thẩm quyền xin ý kiến của cấp quyết định đầu tư.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời có văn bản gửi Sở Xây dựng để được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp ngoài chức năng, nhiệm vụ, Sở Xây dựng tổng hợp đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: (VP-KTXD).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Hồng Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 939/SXD-KTXD ngày 05/10/2010 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công ngành xây dựng theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.221

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!