Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 939/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 939/BXD-KTQH
V/v: giải đáp các vướng mắc trong công tác lập quy hoạch xây dựng

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Bến Tre

Bộ Xây dựng nhận được tờ trình số 35/TTr-SXD ngày 28/3/2008 của Sở Xây dựng Bến Tre về việc giải đáp một số vướng mắc trong công tác lập quy hoạch xây dựng; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 5 Phần I Những quy định chung của Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 (gọi tắt là Thông tư số 07) chỉ quy định việc lập quy hoạch chung xây dựng đối với các khu chức năng ngoài đô thị có quy mô lớn hơn 500ha. Đối với các khu chức năng có quy mô nhỏ hơn 500ha, chủ đầu tư có thể cho tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng mà không cần phải có quy hoạch chung đã được phê duyệt (nhưng phải đảm bảo việc kết nối hạ tầng của khu đất lập quy hoạch với mạng lưới hạ tầng chung của toàn khu vực).

2. Đối với quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, theo quy định tại điểm 1 Phần I Những quy định chung của Thông tư số 07, chủ đầu tư có thể cho tiến hành lập quy hoạch xây dựng điểm dân cư hoặc trung tâm xã (gọi tắt là quy hoạch điểm dân cư) khi chưa có quy hoạch xây dựng mạng lưới các điểm dân cư toàn xã (gọi tắt là quy hoạch mạng lưới) được phê duyệt. Tuy nhiên trong quá trình lập quy hoạch cần xem xét các yếu tố liên quan với hệ thống hạ tầng và dân cư lân cận để đề xuất được các giải pháp quy hoạch tối ưu phù hợp với các định hướng phát triển chung của toàn khu vực. Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 3/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có quy định về định mức chi phí lập quy hoạch điểm dân cư nông thôn nhưng không tách riêng chi phí lập quy hoạch mạng lưới và chi phí lập quy hoạch điểm dân cư. Hiện nay Bộ Xây dựng đang tiến hành điều chỉnh định mức này và sẽ sớm ban hành định mức mới trong đó sẽ tách riêng các chi phí cho hai phần việc trên.

3. Việc thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn trước khi trình phê duyệt đã được quy định tại Điều 28 Mục 4 Chương II của Luật Xây dựng. Hiện nay chưa có các điều chỉnh hoặc bổ sung mới đối với quy định này. Vì vậy các địa phương cần lập kế hoạch triển khai công tác quy hoạch hàng năm sớm để kịp thời đưa vào chương trình làm việc của Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng thời gian và trình tự quy định.

Trên đây là các ý kiến giải đáp của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Bến Tre nghiên cứu và triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 939/BXD-KTQH ngày 21/05/2008 về việc giải đáp các vướng mắc trong công tác lập quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.118.80