Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 924/TTg-KTN về việc xây dựng tuyến đường từ Mường La (tỉnh Sơn La) đến Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 924/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 20/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 924/TTg-KTN
V/v xây dựng tuyến đường từ Mường La (tỉnh Sơn La) đến Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái)

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (công văn số 824/UBND-XD ngày 13 tháng 5 năm 2008), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải ( văn bản số 4111/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 5 năm 2008), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3909/BKH-KTĐP&LT ngày 30 tháng 5 năm 2008), Bộ Tài chính (văn bản số 6498/BTC-ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2008) về việc đầu tư xây dựng tuyến đường từ Mường La (tỉnh Sơn La) đến Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường từ Mường La (tỉnh Sơn La) đến Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái) và giao Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư Dự án đoạn trên địa bàn của Tỉnh như đề nghị tại các văn bản nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La để đảm bảo khớp nối và khai thác hiệu quả toàn bộ tuyến đường.

2. Đồng ý vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần cho tỉnh Yên Bái để thực hiện Dự án. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định nguồn vốn và mức hỗ trợ cho Tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Đồng ý về nguyên tắc, trong khi chưa bố trí được nguồn vốn cho Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng BT đảm bảo các quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, các Vụ: KTTH, TH, ĐP,TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).VH(18b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 924/TTg-KTN về việc xây dựng tuyến đường từ Mường La (tỉnh Sơn La) đến Mù Căng Chải (tỉnh Yên Bái) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.905
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6