Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 91/BXD-KTXD giảm tỷ lệ tiết kiệm do chỉ định thầu hạng mục tư vấn thiết kế và chi khác thuộc Dự án hồ chứa nước Cửa đạt, tỉnh Thanh Hoá do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 91/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 18/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 91/BXD-KTXD
V/v giảm tỷ lệ tiết kiệm do chỉ định thầu hạng mục tư vấn thiết kế và chi khác thuộc Dự án hồ chứa nước Cửa đạt, tỉnh Thanh Hoá.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 55/VPCP-KTN ngày 06/01/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc giảm tỷ lệ tiết kiệm do chỉ định thầu hạng mục tư vấn thiết kế và chi khác thuộc Dự án hồ chứa nước Cửa đạt, tỉnh Thanh Hoá. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt đã được triển khai xây dựng theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 07/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Tại các Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 05/10/2004 và số 135/TB-VPCP ngày 30/8/2006 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận đồng ý Dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt được áp dụng cơ chế ban hành tại các công văn số 797/CP-CN ngày 16/7/2003 và số 400/CP-CN ngày 26/3/2004 của Chính phủ. Trong Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 07/4/2004 không quy định tỷ lệ giảm tiết kiệm đối với hạng mục tư vấn và chi khác; việc giảm tiết kiệm đối với hạng mục tư vấn và chi khác là do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận dụng theo nội dung Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 07/4/2004; vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 4082/BNN-XD ngày10/12/2009.

Căn cứ hướng dẫn trên, Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 91/BXD-KTXD giảm tỷ lệ tiết kiệm do chỉ định thầu hạng mục tư vấn thiết kế và chi khác thuộc Dự án hồ chứa nước Cửa đạt, tỉnh Thanh Hoá do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.356
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41