Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 91/BXD-KTXD về việc bù chi phí nhân công, máy thi công theo thông tư của Bộ Xây dựng đối với hình thức Hợp đồng điều chỉnh giá do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 91/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 03/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 91/BXD-KTXD
V/v: Bù chi phí nhân công, máy thi công theo TT của Bộ XD đối với hình thức HĐ điều chỉnh giá

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tàu Quốc

Trả lời Văn bản số 307/TC-SX ngày 26/5/2008 của Công ty Cổ phần Tàu Quốc về tính bù chi phí nhân công, máy thi công theo các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để thực hiện chủ trương chế độ chính sách của Nhà nước khi tiền lương, giá cả nguyên liệu, vật liệu thay đổi, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước; Căn cứ nội dung của các Thông tư hướng dẫn, chủ đầu tư, nhà thầu được điều chỉnh dự toán xây dựng công trình làm cơ sở cho việc điều chỉnh giá trị hợp đồng. Khi thanh toán hai bên căn cứ nội dung hợp đồng đã được ký kết để tiến hành điều chỉnh, bổ sung giá trị hợp đồng. Về nguyên tắc điều chỉnh, đối với khối lượng công việc có trong hồ sơ trúng thầu (hợp đồng) của nhà thầu mà nhà thầu đã có hệ số giảm giá thì khi điều chỉnh giá trị hợp đồng cũng phải áp dụng hệ số giảm giá này, trừ trường hợp khối lượng phát sinh chưa có đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng thì hai bên tiến hành thoả thuận để bổ sung vào hợp đồng ký kết làm cơ sở điều chỉnh giá trị hợp đồng; việc tính hệ số giảm giá = giá trị trúng thầu/ giá trị dự toán là không phù hợp.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty Cổ phần Tàu Quốc tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 91/BXD-KTXD về việc bù chi phí nhân công, máy thi công theo thông tư của Bộ Xây dựng đối với hình thức Hợp đồng điều chỉnh giá do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.419
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240