Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 90/VPCP-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 90/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 90/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Bộ Xây dựng

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại các văn bản số 1220/UBND-CN2 ngày 19 tháng 5 năm 2008 và số 3495/UBND-CN2 ngày 15 tháng 12 năm 2008 về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển của các giai đoạn trong tương lai;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng sau khi được Bộ Xây dựng thẩm định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: ĐP, TH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 90/VPCP-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.960

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.113.29