Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 90/BXD-QLN về việc trả lời Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 90/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 21/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 90/BXD-QLN
V/v: Trả lời Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1125/SXD-QLN ngày 22/9/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở cho đối tượng là cán bộ "Tiền khởi nghĩa" theo quy định tại Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Trường hợp cán bộ "Tiền khởi nghĩa" thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Quyết định 117/2007/QĐ-TTg từ ngày Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành nhưng đã mất trong quá trình làm thủ tục để được hưởng hỗ trợ thì những người thừa kế hợp pháp được thụ hưởng tiêu chuẩn đó. 

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo UBND tỉnh để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- TT Nguyễn Trần Nam (đẻ b/c);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 90/BXD-QLN về việc trả lời Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.372
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162