Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 892/BXD-KTXD về việc chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn dự án mua sắm thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 892/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 892/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn dự án mua sắm thiết bị

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

Trả lời Văn bản số 682/STC-ĐT ngày 13/4/2009 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng về chi phí quản lý và chi phí tư vấn đối với dự án, gói thầu mua sắm thiết bị, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đối với dự án đầu tư có xây dựng công trình theo phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng (không áp dụng đối với dự án chỉ có mua sắm thiết bị). Vì vậy, đối với chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn giám sát để thực hiện dự án mua sắm thiết bị Sản xuất chương trình truyền hình kỹ thuật số Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng được xác định bằng cách lập dự toán chi phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

 Nơi nhận :
 - Như trên;
 - Lưu VP,Vụ KTXD (M5).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 892/BXD-KTXD về việc chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn dự án mua sắm thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.499
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175