Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 89/BXD-XL về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 89/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 12/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 89/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động khảo sát xây dựng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2008.

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 91/SXD-KTKT ngày 18/02/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động khảo sát xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng ban hành theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì cá nhân có trình độ đại học thuộc chuyên ngành khảo sát xây dựng, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và đáp ứng các điều kiện khác được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng.

Kỹ sư chuyên ngành quản lý đất đai, đã có kinh nghiệm đo vẽ địa hình đất đai không liên quan đến khảo sát địa hình của công trình xây dựng nên không thuộc diện được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL (NLĐ - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 89/BXD-XL về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động khảo sát xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.143
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112