Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 89/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng Công trình xây dựng cầu Dừa Đỏ (km119+674) thuộc Dự án Thông tuyến và nâng cấp Quốc lộ 60- Tỉnh Trà Vinh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 89/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 89/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng Công trình xây dựng cầu Dừa Đỏ (km119+674) thuộc Dự án Thông tuyến và nâng cấp Quốc lộ 60- Tỉnh Trà Vinh.

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 72

Trả lời văn bản số 55/KHKT ngày 07/4/2008 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 72 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng công trình xây dựng cầu Dừa Đỏ (km119+674) thuộc Dự án Thông tuyến và nâng cấp Quốc lộ 60- Tỉnh Trà Vinh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do thay đổi chế độ chính sách về tiền lương thực hiện theo các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng (Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 4/3/2005; Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006...). Riêng điều chỉnh giá thép theo qui định tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến thì đối với các công trình, hạng mục công trình, gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước được ghi trong kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 có khối lượng thi công vào thời điểm giá thép xây dựng tăng đột biến, thực hiện chỉ định thầu, đấu thầu (theo hợp đồng có điều chỉnh giá hoặc trọn gói) hoặc tự thực hiện dự án đều được bổ sung chi phí xây dựng do giá thép xây dựng tăng đột biến. Phương pháp tính bổ sung như hướng dẫn tại Thông tư số 02/2004/TT-BXD. Không bổ sung chi phí xây dựng do giá thép tăng đối với thép nhập khẩu theo công trình.

Đối với công trình xây dựng cầu Dừa Đỏ (km119+674) thuộc Dự án Thông tuyến và nâng cấp Quốc lộ 60- Tỉnh Trà Vinh được thực hiện theo hợp đồng có điều chỉnh giá (văn bản số 55/KHKT), vì vậy căn cứ vào qui định tại các Thông tư hướng dẫn nêu trên của Bộ Xây dựng, nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên, chủ đầu tư và nhà thầu xem xét bổ sung chi phí xây dựng. Khi giá vật liệu xây dựng thay đổi, trường hợp trong hợp đồng không qui định công thức điều chỉnh giá, việc điều chỉnh dự toán, điều chỉnh hợp đồng được thực hiện bằng cách bù trừ chênh lệch vật liệu (kể cả thép xây dựng). Về nguyên tắc, trường hợp kéo dài thời gian thi công xây dựng công trình không do lỗi của nhà thầu thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ thực tế thi công xây dựng công trình, nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, để điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, giá hợp đồng cho phù hợp với mặt bằng giá tại thời điểm thi công.

Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng do kéo dài thời gian thi công xây dựng công trình không do lỗi của nhà thầu như nêu trên thì chủ đầu tư căn cứ nguyên tắc điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh... qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD để điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, giá hợp đồng của công trình.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng công trình 72 căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 89/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng Công trình xây dựng cầu Dừa Đỏ (km119+674) thuộc Dự án Thông tuyến và nâng cấp Quốc lộ 60- Tỉnh Trà Vinh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6