Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 888/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 20/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 888/BXD-QLN
V/v chuẩn bị nội dung và đăng ký thời gian làm việc.

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
- Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An

 

Ngày 20/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị. Tiếp theo, ngày 24/4/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Theo nhiệm vụ được Chính phủ phân công, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức một đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Xây dựng dẫn đầu (thành viên là các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ được thành lập theo Quyết định số 474/QĐ-BXD ngày 29/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) đi kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ tại một số địa phương, trước khi hoàn tất báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2009. Để chuyến đi công tác đạt được hiệu quả cao, Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ đã nêu tại văn bản số 727/BXD-QLN ngày 29/4/2009 của Bộ Xây dựng.

2. Chuẩn bị danh mục các dự án đủ điều kiện để khởi công trong tháng 6 và quý III cũng như trong năm 2009, để đoàn công tác đi thị sát và kiểm tra dự án.

3. Thời gian dự kiến làm việc tại ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

- Ngày 27/5/2009 tại thành phố Cần Thơ.

- Ngày 28/5/2009 tại tỉnh Long An.

- Ngày 29/5/2009 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chuẩn bị tốt nội dung và bố trí thời gian làm việc với đoàn công tác của Bộ Xây dựng. Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, điện thoại 04.39746477, fax 04.38215208./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để B/C);
- Sở Xây dựng các tỉnh trên;
- Thành viên Nhóm công tác II;
- L­ưu: VP; QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 888/BXD-QLN ngày 20/05/2009 về việc chuẩn bị nội dung và đăng ký thời gian làm việc do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.344

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!