Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 87/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/BXD-QLN
V/v trả lời CV số 1049/XD-B61 ngày 13/6/2008 của Sở XD TP. Hà Nội

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Ngày 13/6/2008, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội có Công văn số 1049/XD-B61 đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với đề xuất liên quan đến thủ tục hồ sơ trong việc thực hiện hỗ trợ cải thiện nhà ở theo Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi lấy ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về vấn đề này (văn bản số 2947/LĐTBXH-KHKT ngày 21/8/2008), Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 2 của Quyết định 117/2007/QĐ-TTg quy định một trong các điều kiện để người thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ cải thiện nhà ở là “...từ trước đến nay không ở nhà thuê thuộc sở hữu nhà nước hoặc có thuê nhưng đã trả lại cho Nhà nước...”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vì nhiều lý do khác nhau (như cơ quan công tác trước đây đã giải thể hoặc cơ quan mới sáp nhập không lưu giữ hồ sơ hoặc trường hợp người già yếu ở xa không về cơ quan cũ lấy xác nhận...) mà có một số trường hợp người thuộc diện được hưởng hỗ trợ không có giấy tờ xác nhận về điều kiện nêu trên.

Vì vậy, để tạo điều kiện giải quyết cho các trường hợp này, Bộ Xây dựng nhất trí với đề xuất đã nêu tại Công văn 1049/XD-B61 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể, cơ quan thụ lý hồ sơ cần xem xét để có kiểm tra, xác minh thêm về điều kiện nhà ở hoặc yêu cầu bổ sung xác nhận của chính quyền nơi cư trú hoặc xác nhận của người cùng cơ quan, đơn vị công tác trước đây, nhằm đảm bảo việc hỗ trợ theo đúng quy định của Quyết định 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố để thực hiện việc hỗ trợ theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UNND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 87/BXD-QLN ngày 01/10/2008 về việc trả lời Công văn số 1049/XD-B61 ngày 13/6/2008 của Sở Xây dựng TP. Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.415

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.251.94