Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 863/BXD-KHTC về việc mua sắm thiết bị chương trình mục tiêu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 863/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 18/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 863/BXD-KHTC
V/v: mua sắm thiết bị chương trình mục tiêu.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Các Trường đào tạo thuộc Ngành Xây dựng

Ngày 27/02/2007, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 182A/QĐ-BXD về việc phê duyệt danh mục thiết bị chương trình mục tiêu năm 2009. Để các Trường chủ động thực hiện việc mua sắm thiết bị phục vụ việc giảng dạy và học tập năm 2009 và các năm tiếp theo, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

1. Về việc tổ chức mua sắm thiết bị: Các Trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1301/BXD-KHTC ngày 04/7/2008 (gửi kèm theo văn bản này).

2. Về việc sử dụng kinh phí tiết kiệm sau đấu thầu: Để các Trường chủ động trong việc triển khai mua sắm thiết bị từ phần kinh phí tiết kiệm sau khi đấu thầu, Bộ Xây dựng uỷ quyền cho các Trường được quyết định sử dụng số kinh phí còn dư sau đấu thầu mua sắm thiết bị chương trình mục tiêu để mua sắm bổ sung thiết bị cần thiết phục vụ việc giảng dạy học tập của Trường. Việc mua sắm phải đúng mục tiêu, đúng quy định, đảm bảo tiến độ và báo cáo kết quả về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính)/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCCB;
- Lưu: VP, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 863/BXD-KHTC về việc mua sắm thiết bị chương trình mục tiêu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


897
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209