Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 85/BXD-HĐXD điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 85/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 10/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 85/BXD-HĐXD
V/v: Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình.

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 558/HVCSPT-QLDA ngày 09/9/2011 của Học viện Chính sách và Phát triển (chủ đầu tư) đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công của dự án đầu tư xây dựng Học viện Chính sách và Phát triển tại thành phố Bắc Ninh kèm theo hồ sơ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009: “Trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án, không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư được tự quyết định. Những nội dung điều chỉnh dự án phải được thẩm định trước khi quyết định.”

Theo quy định tại điều 16 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: trường hợp thực hiện thiết kế hai bước hoặc ba bước thì thiết kế bước sau phải phù hợp với thiết kế bước trước đã được phê duyệt.

Căn cứ hồ sơ kèm theo văn bản số 558/HVCSPT-QLDA ngày 09/9/2011, các nội dung điều chỉnh thiết kế tuy không làm thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc và không vượt tổng mức đầu tư được duyệt nhưng có thay đổi phương án thiết kế các hạng mục công trình so với thiết kế cơ sở, có sự điều chỉnh hệ thống đường giao thông bên trong lô đất xây dựng công trình. Vì vậy, chủ đầu tư phải báo cáo với người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét chấp thuận và tổ chức thẩm định, phê duyệt các nội dung điều chỉnh thiết kế cơ sở. Thiết kế bản vẽ thi công do chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt phải phù hợp với thiết kế cơ sở điều chỉnh.

Đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu ý kiến trên và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTQH, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HĐXD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ vinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 85/BXD-HĐXD điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.473

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226