Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 84/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 84/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 24/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 84/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Liên doanh Nhà thầu Năng lượng – CAVICO Mining

Trả lời văn bản số 116/CV/2008/CVCEC ngày 28/5/2008 của Liên doanh Nhà thầu Năng lượng – CAVICO Mining, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Đối tượng áp dụng của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng (Thông tư số 09/2008/TT-BXD) là các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước. Việc xác định tổng phần vốn Nhà nước tham gia từ 30% trở lên trong tổng mức đầu tư hoặc tổng vốn đầu tư của dự án đã phê duyệt, được tính theo từng dự án cụ thể, không xác định theo tỷ lệ phần vốn Nhà nước đóng góp trong tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp. Đối với Dự án thuỷ điện Đăksrông, nếu sử dụng vốn Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước > 30% tổng mức đầu tư của dự án thì thuộc đối tượng điều chỉnh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Trường hợp, sử dụng vốn Nhà nước < 30% tổng mức đầu tư của dự án, để đảm bảo quyền lợi cho Nhà thầu xây dựng, khuyến khích Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Hợp đồng số 11/HD-XD/2007 và hợp đồng số 12/HD-XD/2007 đã được tạm ứng theo điều khoản ký kết trong hợp đồng (nêu tại văn bản số 116/CV/2008/CVCEC). Việc tạm ứng khi ký kết hợp đồng là thực hiện theo quy định hiện hành, do đó vẫn được xem xét để điều chỉnh giá khi có biến động giá. Trường hợp khi tạm ứng hai bên xác định rõ số tiền tạm ứng để mua nguyên, nhiên, vật liệu tại thời điểm ký kết hợp đồng thì khối lượng nguyên, nhiên, vật liệu đã mua không được điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Trường hợp quá trình thực hiện thi công, bên A tạm ứng tiền mua nguyên, nhiên, vật liệu cho bên B thì hai bên căn cứ vào thời điểm tạm ứng và khối lượng nguyên, nhiên, vật liệu đã mua trong số tiền tạm ứng để làm cơ sở điều chỉnh giá theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Liên doanh Nhà thầu Năng lượng – CAVICO Mining căn cứ ý kiến trên, trao đổi với Chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 84/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.263
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154