Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 830/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 830/BXD-KHTC
V/v Cải tạo, mở rộng các công trình của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Bộ Xây dựng nhận được các Tờ trình của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung: số 48/TTr-ĐHXDMT ngày 18/01/2012 về việc xin phê duyệt cải tạo mở rộng Giảng đường A3, số 50/TTr-ĐHXDMT ngày 30/3/2012 về việc xin cải tạo, mở rộng Xưởng thực hành nghề. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 12 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng ủy quyền cho Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng Giảng đường A3 và Cải tạo, mở rộng Xưởng thực hành nghề, sử dụng từ nguồn vốn chi thường xuyên đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao trong dự toán ngân sách năm 2012, nguồn thu từ học phí, lệ phí và các nguồn thu hợp pháp khác của Trường.

2. Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng công trình tiếp theo, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ XD (để b/c);
- TT Nguyễn Thanh Nghị;
- KBNN Phú Yên;
- Lưu: VT, KHTC (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 830/BXD-KHTC ngày 23/05/2012 cải tạo, mở rộng công trình của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.823

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232