Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 83/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 01/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/BXD-QLN
V/v trả lời Sở Xây dựng Quảng Ngãi về thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1129/SXD-QLN&BĐS ngày 8/10/2012 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi về việc đề nghị sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ để cải tạo sửa chữa nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo có thể thực hiện theo hình thức xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã có nhưng vẫn phải đảm bảo diện tích và chất lượng theo quy định (diện tích tối thiểu là 24m2, tuổi thọ từ 10 năm trở lên). Hiện nay giá vật liệu đã tăng cao nên nếu như nguồn vốn huy động được không đủ để xây dựng mới thì Tỉnh có thể thực hiện theo hình thức cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã có để tiết kiệm chi phí.

Theo số liệu báo cáo của Tỉnh thì đến nay số lượng hộ nghèo chưa được hỗ trợ còn lại rất lớn (trên 8.500 hộ), Tỉnh cần có biện pháp, kế hoạch cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn vào cuối năm 2012. Tùy theo điều kiện cụ thể, Tỉnh hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương để nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ nghèo.

Đề nghị Sở Xây dựng Quảng Ngãi báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu VT, QLN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ
VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 83/BXD-QLN ngày 01/11/2012 trả lời Sở Xây dựng Quảng Ngãi về thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.495

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!