Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 83/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu nổ trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 83/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 19/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu nổ trong hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

 

Kính gi: Ban qun lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Phú Yên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 206/QLDA ngày 17/7/2014 của Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Phú Yên đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu nổ trong hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 206/QLDA thì dự án đang trong quá trình thương thảo hợp đồng, do đó trường hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt quy định hình thức hợp đồng là hợp đồng theo đơn giá cố định thì việc điều chỉnh giá hợp đồng phải thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và khoản 3 Điều 5 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Theo đó, đối với hợp đồng theo đơn giá cố định chỉ được điều chỉnh giá của nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Luật giá khi có biến động bất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng và được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Theo quy định của Luật giá thì vật liệu nổ không nằm trong nhóm danh mục nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng thực hiện bình ổn giá.

Trường hợp, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt quy định hình thức hợp đồng là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ và điểm c khoản 3 Điều 3 Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010. Theo đó, vật liệu nổ là một trong các loại vật liệu được điều chỉnh giá khi có biến động nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng việc điều chỉnh không được trái với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Phú Yên căn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 83/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu nổ trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182