Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 82/BXD-KTXD về việc chi phí giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 82/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 02/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 82/BXD-KTXD
V/v: Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ xây dựng và cơ khí đường thuỷ miền Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 18/CV-2009 ngày 14/5/2009 của Công ty cổ phần Dịch vụ xây dựng và cơ khí đường thuỷ miền Nam về chi phí giám sát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán chi phí giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn giám sát. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động do Nhà nước thay đổi chế độ chính sách về tiền lương, chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn giám sát căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết, chế độ chính sách của nhà nước về điều chỉnh tiền lương để thương thảo, bổ sung giá hợp đồng.

2. Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình được xác định căn cứ vào nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và chế độ chính sách của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm thực hiện. Việc thanh toán, quyết toán chi phí giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các qui định liên quan.

Công ty cổ phần Dịch vụ xây dựng và cơ khí đường thuỷ miền Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TỄ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 82/BXD-KTXD về việc chi phí giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.413
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118