Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 82/BXD-KTQH về việc trả lời công văn số 726/BQL-QHXD ngày 28/11/2008 của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 82/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 22/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 82/BXD-KTQH
V/v trả lời công văn số 726/BQL-QHXD ngày 28/11/2008 của Ban QLKCN Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 726/BQL-QHXD ngày 28/11/2008 của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh về một số nội dung liên quan tới quy hoạch xây dựng và quyền sở hữu công trình; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đối với các Khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh nằm trong Danh mục quy hoạch các Khu công nghiệp (KCN) Việt Nam đến năm 2020 và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư theo mô hình KCN - Đô thị và Dịch vụ do một chủ đầu tư thì việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng có thể thực hiện theo một trong hai cách sau:

- Nếu KCN có vị trí khu đất nằm liền kề, giáp ranh giới với Khu đô thị và dịch vụ thì có thể lập 01 đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng để đảm bảo thống nhất về kiến trúc cảnh quan, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như các giải pháp bảo vệ môi trường (như khoảng cách ly xây xanh, hướng gió chủ đạo…) giữa KCN và Khu đô thị, dịch vụ;

- Nếu KCN có vị trí khu đất không nằm liền kề, cách xa Khu đô thị và dịch vụ thì cần lập 02 đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng riêng biệt ( 01 đồ án cho KCN và 01 đồ án cho Khu đô thị, dịch vụ);

2. Việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng hạ tầng cho Khu công nghiệp cần tách riêng, không chung với Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị và dịch vụ do các cơ chế, chính sách về đất đai, phí sử dụng đất… của Nhà nước áp dụng cho KCN khác với Khu đô thị và dịch vụ.

3. Căn cứ vào Mục d Khoản 2 Điều 37 của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ: thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với công trình xây dựng nằm trong ranh giới Khu công nghiệp có thể do Ban quản lý các KCN, Khu chế xuất cấp nhưng phải được sự uỷ quyền của UBND tỉnh; và có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng tại địa phương đảm bảo sự thống nhất quản lý nhà nước trên địa bàn. Trường hợp Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp và ký giấy chứng nhận thì phải đóng dấu của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo đúng nguyên tắc đã quy định tại điểm 4.12 khoản 4 Mục VI của Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 05/8/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ.

Do các công trình nhà ở, công trình dân dụng… không nằm trong ranh giới của KCN, Khu chế xuất nên việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình không thuộc thẩm quyền của Ban quản lý các KCN, Khu chế xuất. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình nhà ở, công trình dân dụng… thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh hoặc Cơ quan chuyên môn được uỷ quyền theo đúng các quy định của Pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
 Như trên;
 UBND tỉnh Bắc Ninh;
 Sở Xây dựng Bắc Ninh;
 Lưu VP, KTQH (NHL-02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 82/BXD-KTQH về việc trả lời công văn số 726/BQL-QHXD ngày 28/11/2008 của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.189

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179