Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8178/VPCP-KTN điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu vực Mễ Trì - Khu Trung tâm Hội chợ triển lãm Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8178/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 15/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8178/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh QHCT khu vực Mễ Trì - Khu TT Hội chợ triển lãm Mễ Trì, H. Từ Liêm, Tp Hà Nội

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 6144/UBND-QHXDGT ngày 08 tháng 8 năm 2012); ý kiến của các Bộ: Xây dựng (công văn số 1602/BXD-KTQH ngày 19 tháng 9 năm 2012), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 2840/BVHTTDL-KHTC ngày 16 tháng 8 năm 2012) về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu vực Mễ Trì - Khu Trung tâm Hội chợ triển lãm Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 và các Thông báo số 33/TB-VPCP ngày 27 tháng 02 năm 2007 và số 265/TB-VPCP ngày 23 tháng 9 năm 2008 về vị trí xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT; các Vụ: TH, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3b) Nghĩa (15).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8178/VPCP-KTN điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu vực Mễ Trì - Khu Trung tâm Hội chợ triển lãm Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.010

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171