Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 81/BXD-QLN hướng dẫn về việc đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ làm giấy tờ nhà đất do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 81/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 13/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 81/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn về việc đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ làm giấy tờ nhà đất.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 810/SKH&ĐT-ĐKKD ngày 02/06/2009 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp đề nghị hướng dẫn về việc đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ làm giấy tờ nhà đất. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Về hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006

Tại Khoản 2 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 quy định: “ Tổ chức, cá nhân trong nước được kinh doanh dịch vụ bất động sản trong phạm vi sau đây:

a) Dịch vụ môi giới bất động sản;

b) Dịch vụ định giá bất động sản

c) Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản

d) Dịch vụ tư vấn bất động sản

e) Dịch vụ đấu giá bất động sản

f) Dịch vụ quảng cáo bất động sản

g) Dịch vụ quản lý bất động sản”.

Tại Khoản 2 Điều 64 Luật kinh doanh bất động sản quy định: “ Nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản bao gồm:

a) Tư vấn pháp lý về bất động sản;

b) Tư vấn về đầu tư tạo lập, kinh doanh bất động sản;

c) Tư vấn về tài chính bất động sản;

d) Tư vấn về giá bất động sản;

đ) Tư vấn về hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản;

e) Tư vấn về các nội dung khác liên quan đến bất động sản”.

Theo quy định pháp luật nêu trên, “dịch vụ làm các thủ tục nhà đất” là một nội dung công việc nằm trong dịch vụ tư vấn bất động sản. Vì vậy khi doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh dịch vụ làm các thủ tục nhà đất, Sở Kế hoạch đầu tư hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh ngành nghề “Dịch vụ tư vấn bất động sản”, đồng thời áp dụng các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp và Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 01 tháng 11 năm 2001 giữa Bộ Kế hoạch và đầu tư và Tổng Cục thống kê hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh để giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, TH, QLN (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 81/BXD-QLN hướng dẫn về việc đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ làm giấy tờ nhà đất do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.189

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241