Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 809/BXD-KTQH về việc đề nghị có ý kiến về quy hoạch Trung tâm hành chính – chính trị TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 809/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 11/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 809/BXD-KTQH
V/v đề nghị có ý kiến về quy hoạch Trung tâm hành chính – chính trị TP Vũng Tàu, tỉnh BRVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1817/UBND-VP ngày 31/3/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc đề nghị có ý kiến về quy hoạch Trung tâm hành chính – chính trị thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Vũng tàu đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 235/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 thì “Trung tâm hành chính, văn hoá, dịch vụ thương mại, du lịch của thành phố ( 90 ha) bố trí khu vực Bãi Trước nối với đường 51B”. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội và xu hướng phát triển hiện nay của Thành phố, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc việc điều chỉnh cục bộ vị trí trung tâm hành chính – chính trị của thành phố Vũng Tàu về khu vực phát triển trung tâm đô thị mới tại phường 11.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh làm rõ ranh giới, quy mô khu vực dự kiến bố trí trung tâm hành chính – chính trị mới tại phường 11 cũng như việc chuyển đổi chức năng khu vực quy hoạch trước đây theo Điều chỉnh quy hoạch chung đã được phê duyệt, làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nghiên cứu triển khai.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 809/BXD-KTQH về việc đề nghị có ý kiến về quy hoạch Trung tâm hành chính – chính trị TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


922
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145