Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 807/BXD-KTXD về việc áp dụng chi phí chung theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 807/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 11/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 807/BXD-KTXD
V/v: áp dụng chi phí chung theo TT số 05/2007/TT-BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

Trả lời Văn bản số 187/KHĐT-ĐN ngày 16/4/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu về áp dụng chi phí chung theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng đối với công trình đào đất thủ công, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Bảng 2.4 của Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi đầu tư xây dựng công trình thì định mức tỷ lệ chi phí chung của công trình thuỷ lợi áp dụng bằng 51% trên chi phí nhân công của những hạng mục công trình đào đắp đất hoàn toàn bằng thủ công, vì vậy theo cách hiểu thứ hai trong Văn bản số 187/KHĐT-ĐN là phù hợp.

Căn cứ ý kiến trên, quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu trao đổi với Sở Xây dựng địa phương để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

 Nơi nhận :
 - Như trên;
 - Lưu VP,Vụ KTXD (M5).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 807/BXD-KTXD về việc áp dụng chi phí chung theo Thông tư số 05/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.281
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41