Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 803/BXD-PTĐT hướng dẫn lập đề án đề nghị phân loại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 803/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Thanh Nghị
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 803/BXD-PTĐT
V/v hướng dẫn lập đề án đề nghị phân loại đô thị

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Phúc đáp Công văn số 297/SXD-KT.QHXD ngày 03/5/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc thẩm định đề án đề nghị công nhận loại đô thị, Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

1. Về việc lập Đề án đề nghị nâng loại đô thị: Sở Xây dựng Kiên Giang cần xem xét sự phù hợp với các định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia, hệ thống đô thị của tỉnh và phải có Quy hoạch chung đô thị, Chương trình phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Về việc xem xét đánh giá hiện trạng đô thị Kiên Lương để công nhận loại IV, hiện tại có 05/49 chỉ tiêu đạt điểm 0: Tại Điều 3 Thông tư 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị đã quy định nguyên tắc tính điểm “Tính điểm 0 đối với các chỉ tiêu không đạt mức quy định tối thiểu”, đồng thời “Tổng số điểm của 6 tiêu chuẩn phải đạt tối thiểu 70/100 điểm” thì đủ điều kiện xem xét đánh giá nâng loại đô thị.

3. Để đảm bảo đô thị phát triển bền vững và khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt, UBND thị xã Hà Tiên và UBND huyện Kiên Lương cần xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị, nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn, chỉ tiêu còn thiếu và chưa đạt của đô thị theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Kiên Giang phối hợp với UBND thị xã Hà Tiên và UBND huyện Kiên Lương tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, PTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Nghị

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 803/BXD-PTĐT hướng dẫn lập đề án đề nghị phân loại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.924
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196