Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 79/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 79/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 18/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 79/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 706/XD4 ngày 19/5/2008 và văn bản số 776/XD4 ngày 28/5/2008 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng (Thông tư số 09/2008/TT-BXD). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Điểm 8.8 Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đã quy định : “Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006, Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình”. Đối với gói thầu số 35 xây lắp Trạm 220 KV Vân Trì, các bên đã ký hợp đồng theo hình thức trọn gói, nếu trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện thì Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định tại các Thông tư số 07/2006/TT-BXD và Thông tư số 03/2008/TT-BXD nêu trên.

Thông tư số 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng cho khối lượng thi công xây lắp năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng (giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Mức điều chỉnh giá do Chủ đầu tư và Nhà thầu xác định trên nguyên tắc cùng chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm. Với tư cách là Chủ đầu tư, căn cứ tình hình thực tế, Tập đoàn Điện lực Việt nam hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng như nội dung văn bản số 1963/EVN-KTDT ngày 29/4/2008 là phù hợp với hướng dẫn của Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng số 4 căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 79/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.541
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78