Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 79/BXD-HĐXD về việc áp dụng chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 79/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 23/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 79/BXD-HĐXD
V/v: áp dụng chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Cục phục vụ Ngoại giao đoàn.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 386-CV/CPV-QLDA ngày 14/4/2009 của Cục phục vụ Ngoại giao đoàn đề nghị hướng dẫn áp dụng chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 16/02/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 229/TTg-KTN về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xem xét quyết định việc chỉ định thầu các dự án có mức vốn tối đa không quá 5 tỷ đồng. Theo quy định này thì việc xem xét chỉ định thầu không quy định cho giá trị của gói thầu mà quy định mức vốn tối đa cho dự án. Do vậy, đối với các gói thầu có giá trị dưới 5 tỷ đồng thuộc các công trình của Cục nêu trên không thuộc đối tượng điều chỉnh của mục 1 văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Cục phục vụ Ngoại giao đoàn nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 79/BXD-HĐXD về việc áp dụng chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.358
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145