Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 785/BXD-KTXD về việc chi phí thẩm định thiết kế, dự toán công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 785/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 07/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 785/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán công trình.

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Trả lời Văn bản số 270/SXD-XDCB ngày 24/3/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về chi phí thẩm định thiết kế, dự toán đối với công trình mang tính mỹ thuật, tượng đài, tranh hoành tráng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình là nhiệm vụ của chủ đầu tư. Chi phí để thực hiện việc thẩm định thiết kế, dự toán của chủ đầu tư (bao gồm cả trường hợp chủ đầu tư là Sở quản lý chuyên ngành) thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thẩm định thì có thể thuê các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm thẩm tra và chủ đầu tư phải trích từ kinh phí nêu trên để trả cho tư vấn thẩm tra;

Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán nói trên được tính vào chi phí tư vấn trong dự toán hoặc tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

2. Đối với các công trình mang tính mỹ thuật thì việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện như sau: Phần xây dựng thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ; Phần mỹ thuật thực hiện theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ Văn hoá- Thông tin (nay là Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch);

Việc phân biệt các công trình mang tính mỹ thuật thực hiện theo quy định của Bộ Văn hoá- Thể thao và Du lịch.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

 Nơi nhận :
 - Như trên;
 - Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 785/BXD-KTXD về việc chi phí thẩm định thiết kế, dự toán công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.903
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234