Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 78/BXD-HĐXD về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 78/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 23/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 78/BXD-HĐXD
V/v: lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009.

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quảng Trị.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 02/CV-CT ngày 03/4/2009 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quảng Trị đề nghị hướng dẫn lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại điểm a và điểm d Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầuKhoản 1 Điều 3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ thì nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) được tham gia đấu thầu lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho đến trước ngày 01/4/2009.

Ngày 08/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản 526/TTg-KTN về việc triển khai thực hiện quy định tại Điều 11 của Luật Đấu thầu. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Điều 11 Luật Đấu thầu cho đến khi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu lực thi hành. Do đó, Công ty có thể gửi văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể về quy định trên.

2/ Nếu chủ đầu tư cho phép bổ sung nhà thầu phụ để cùng thực hiện gói thầu với nhà thầu chính thì nhà thầu phụ phải có đủ điều kiện năng lực đáp ứng được phần công việc mà nhà thầu phụ được phép tham gia thực hiện trên cơ sở đề xuất của nhà thầu chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Quảng Trị nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 78/BXD-HĐXD về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.422
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49