Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 77/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 29/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 77/BXD-VLXD
Bổ sung danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi :

- Các Sở Xây dựng
- Các Tổng công ty thuộc Bộ
- Các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng

 

Ngày 16/11/2010 Bộ Kế hoạch đầu tư đã có công văn số 8210/BKH-KTCN đề nghị Bộ Xây dựng cung cấp tài liệu cập nhật, bổ sung danh mục hàng hoá vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được.

Trong thời gian gần đây, các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được các mặt hàng mới đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật mà chưa được liệt kê đưa vào trong danh mục nêu trong Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để bảo vệ các mặt hàng vật tư xây dựng của các doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được, việc cập nhật bổ sung vào danh mục các mặt hàng vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được vào Thông tư nêu trên là cần thiết.

Để tiến hành sửa đổi, bổ sung Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị quý cơ quan và doanh nghiệp cung cấp danh mục các mặt hàng vật tư xây dựng đã sản xuất được. Nội dung danh mục đề nghị quý cơ quan, doanh nghiệp nêu rõ tên mặt hàng, mã số Hải quan HS (10 số) ký hiệu quy cách và mô tả đặc tính kỹ thuật của sản phẩm. Đồng thời để đảm bảo mặt hàng đã sản xuất được ở trong nước nêu tại danh mục là có cơ sở về số lượng và chất lượng, đề nghị quý cơ quan, doanh nghiệp cung cấp sản lượng mặt hàng đã sản xuất được/nhu cầu thị trường, số văn bản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm. Bộ Xây dựng tổng hơp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục vật tư, thiết bị xây dựng trong nước đã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Báo cáo gửi về Bộ trước ngày 20/12/2010 theo địa chỉ: Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để BC)
- Lưu VP, VLXD.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 77/BXD-VLXD ngày 29/11/2010 bổ sung danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.752

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!