Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7649/BGTVT-KCHT về việc thỏa thuận xây dựng nút giao khác mức giữa đường vào khu du lịch Bãi Xếp với Quốc lộ 1 tại Km1318+950 thuộc tỉnh Phú Yên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7649/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7649/BGTVT-KCHT
V/v: Thỏa thuận xây dựng nút giao khác mức giữa đường vào khu  du lịch Bãi Xếp với Quốc lộ 1 tại Km1318+950 thuộc tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;
- Cục Đường bộ Việt Nam.

 

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được công văn số 2042/UBND ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc đấu nối giao thông khác mức tại Km1318+950, Quốc lộ 1 với tuyến đường vào Bãi Xếp của Khu du lịch cao cấp Phú Yên và công văn số 4336/CĐBVN-GT ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Cục đường bộ Việt Nam về việc xây dựng nút giao thông khác mức tại Km1318+950 vào Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Phú Yên.

Sau khi nghiên cứu văn bản và tài liệu liên quan, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Dự án Khu du lịch cao cấp Phú Yên có quy mô xây dựng tương đối lớn, việc tổ chức nút giao thông khác mức giữa đường vào khu vực Dự án với Quốc lộ 1 tại Km1318+950 là phù hợp với điều kiện thực tế tại khu vực và dự kiến các điểm đấu nối trong Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh (tại hồ sơ kèm theo văn bản số 647/UBND-KTXD ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên). Việc tạo điều kiện cho Dự án sớm triển khai xây dựng và khai thác sẽ góp phần phát triển kinh tế khu vực ven biển của địa phương, vì vậy Bộ Giao thông vận tải đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Cục Đường bộ Việt Nam tại các văn bản nêu trên, cho phép chủ đầu tư Dự án Khu du lịch cao cấp Phú Yên được mở điểm đấu nối giữa đường từ Khu du lịch cao cấp Phú Yên với Quốc lộ 1 tại Km1318+950 (bên trái hướng tuyến Hà Nội đi TP.Hồ Chí Minh) theo hình thức nút giao thông khác mức, với các yêu cầu sau:

- Quy mô xây dựng và hướng tuyến của đường nối từ Khu du lịch cao cấp Phú Yên vào Quốc lộ 1 phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ, đường sắt khu vực tỉnh Phú Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thiết kế nút giao bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến, phù hợp với các quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4054:2005 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế. Đặc biệt chú ý các đoạn chờ, làn chuyển tốc, tầm nhìn và biện pháp tổ chức giao thông trong nút.

- Toàn bộ kinh phí liên quan đến việc xây dựng và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực nút giao do chủ đầu tư Dự án chi trả.

2. Giao Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao; quy định cụ thể các điều kiện bảo đảm an toàn và các vấn đề có liên quan; cấp phép thi công và giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLXD&CLCT GT;
- Vụ KHĐT;
- Sở GTVT tỉnh Phú Yên;
- Khu Quản lý đường bộ V;    
- Lưu: VT, KCHT (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7649/BGTVT-KCHT về việc thỏa thuận xây dựng nút giao khác mức giữa đường vào khu du lịch Bãi Xếp với Quốc lộ 1 tại Km1318+950 thuộc tỉnh Phú Yên do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155