Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 76/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 25/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 76/BXD-QLN
V/v: Trả lời Công ty TNHH Tư vấn, Đầu tư N.T.K.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn-Đầu tư N.T.K

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 01/2010/CV-NTK ngày 13/10/2010 của Công ty đề nghị trả lời một số vấn đề liên quan đến nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Để tránh các trường hợp chỉ đăng ký ghi tên sau đó chuyển nhượng quyền đăng ký ghi tên góp vốn xây dựng nhà ở cho người khác, Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Nghị định số 71/2010/NĐ-CP không cho phép các trường hợp góp vốn hoặc hợp tác đầu tư xây dựng nhà ở có thoả thuận phân chia nhà ở được chuyển nhượng quyền góp vốn trong thời hạn góp vốn. Chỉ sau khi xây dựng xong phần móng của nhà ở thì các bên sẽ thực hiện ký kết hợp đồng mua bán nhà ở và bên mua nhà ở sẽ được quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở này cho người khác theo thủ tục quy định.

2. Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ không áp dụng để giải quyết hồi tố đối với các trường hợp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Đối với các hợp đồng đã ký trước đây thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng.

3. Theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP thì biên bản nghiệm thu kỹ thuật đã xây dựng xong phần móng của nhà ở chỉ được coi là hợp lệ khi biên bản này được lập theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

4. Theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP thì chủ đầu tư được quyền quyết định đối khu vực để xe ô tô trong dự án phát triển nhà ở (diện tích này có thể thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung của các chủ sở hữu nhà chung cư hoặc thuộc quyền sở hữu, sử dụng riêng của chủ đầu tư, nhưng phải được công khai và được ghi rõ trong hợp đồng mua bán căn hộ chung cư ký giữa chủ đầu tư với người mua nhà). Trong trường hợp thuộc quyền sở hữu, sử dụng riêng của chủ đầu tư thì chủ đầu tư có thể ký hợp đồng cho các đối tượng khác được thuê lâu dài hoặc thuê có thời hạn đối với từng vị trí để xe ô tô.

5. Theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về dân sự thì hợp đồng mua bán nhà ở là một dạng giao dịch dân sự, vì vậy các bên có thể thoả thuận cụ thể về việc điều chỉnh giá bán nhà ở theo từng thời điểm thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, trong hợp đồng mua bán cần phải nêu rõ các nguyên tắc, điều kiện, cách thức điều chỉnh giá bán nhà ở và việc điều chỉnh này phải được hai bên mua bán hoả thuận thống nhất.

6. Theo quy định của Thông tư số 16/2010/TT-BXD thì các bên phải ký kết hợp đồng mua bán nhà ở theo nội dung và mẫu hợp đồng quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, vì vậy chủ đầu tư phải sử dụng các mẫu hợp đồng này để ký kết với bên mua; đối với các nội dung để trống hoặc để các bên tự thoả thuận thêm trong mẫu hợp đồng thì các bên có quyền thoả thuận để ghi vào hợp đồng.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng về một số vấn đề liên quan đến Nghị định số 71/2010/NĐ-CP và Thông tư số 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, đề nghị Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K căn cứ vào các quy định của pháp luật để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- Lưu Cục (2b)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 76/BXD-QLN ngày 25/11/2010 trả lời Công ty TNHH Tư vấn, Đầu tư N.T.K. do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.496

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!