Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 758/BXD-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 07/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 758/BXD-HTQT
V/v xây dựng Danh mục đề xuất áp dụng trực tiếp cam kết trong WTO

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Phúc đáp Công văn số 1055/BTP-PLQT ngày 16/4/2010 của Quý bộ đề nghị xây dựng Danh mục đề xuất áp dụng trực tiếp cam kết trong WTO, Bộ Xây dựng xin gửi Quý Bộ kèm theo các Bảng biểu đề xuất cụ thể các cam kết áp dụng trực tiếp thuộc các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý.

Đề nghị Quý Bộ nghiên cứu tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ QLHĐXD
- Lưu: VP, HTQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

BẢNG DANH MỤC

ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG TRỰC TIẾP CAM KẾT TRONG WTO

STT

Nội dung cam kết

Quy định pháp luật hiện hành có liên quan

Đề xuất nội dung áp dụng trực tiếp

Ghi chú

A

Hạn chế tiếp cận thị trường

1

Điểm (d) Mục A Phần các dịch vụ kinh doanh (dịch vụ kiến trúc -CPC 8671): "Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO"

Không có

Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO

 

2

Điểm (e) và (f) Mục A Phần các dịch vụ kinh doanh (dịch vụ tư vấn kỹ thuật -CPC 8672; dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ - CPC 8673): "Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO"

Không có

Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO

 

3

Điểm (g) Mục A Phần các dịch vụ kinh doanh (dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị - CPC 8674): "Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO"

Không có

Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO

 

4

Mục A, B, C, D, E Phần dịch vụ xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật liên quan (thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512); thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513); công tác xây dựng và lắp đặt (CPC 514, 516); công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517); các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518):

"Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO.

Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, cho phép thành lập chi nhánh"

Không có

Doanh nghiệp nước ngoài phải là pháp nhân của một Thành viên WTO.

Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, cho phép thành lập chi nhánh

 

B

Hạn chế đối xử quốc gia

1

Điểm (g) Mục A Phần các dịch vụ kinh doanh (dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị - CPC 8674):

"Không hạn chế, ngoại trừ nội dung dịch vụ phải được kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề phù hợp làm việc trong một tổ chức kiến trúc có tư cách pháp nhân của Việt Nam kiểm tra xác nhận và tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan của Việt Nam"

Không có

Nội dung dịch vụ phải được kiến trúc sư có chứng chỉ hành nghề phù hợp làm việc trong một tổ chức kiến trúc có tư cách pháp nhân của Việt Nam kiểm tra xác nhận và tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan của Việt Nam

 

2

Điểm (e) và (f) Mục A Phần các dịch vụ kinh doanh (dịch vụ tư vấn kỹ thuật - CPC 8672); dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ -  CPC 8673):

"Không hạn chế, ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được chính phủ Việt Nam cho phép"

Không có

Không hạn chế, ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải được chính phủ Việt Nam cho phép

 

3

Điểm (g) Mục A Phần các dịch vụ kinh doanh (dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị -CPC 8674):

"Vì lý do an ninh quốc gia và ổn định xã hội, tại một số địa bàn, theo quy định của Chính phủ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không được phép cung cấp dịch vụ này"

Không có

Vì lý do an ninh quốc gia và ổn định xã hội, tại một số địa bàn, theo quy định của Chính phủ Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài không được phép cung cấp dịch vụ này

 

4

Mục A, B, C, D, E Phần dịch vụ xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật liên quan (thi công xây dựng nhà cao tầng (CPC 512); thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC 513); công tác xây dựng và lắp đặt (CPC 514, 516); công tác hoàn thiện công trình nhà cao tầng (CPC 517); các công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518): "Yêu cầu các trưởng chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam"

Không có

Yêu cầu các trưởng chi nhánh phải là người thường trú tại Việt Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 758/BXD-HTQT ngày 07/05/2010 về xây dựng Danh mục đề xuất áp dụng trực tiếp cam kết trong WTO do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!