Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7513/VPCP-KTN năm 2013 chủ trương lập, phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7513/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 09/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7513/VPCP-KTN
V/v chủ trương lập, phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Vĩnh Phúc.

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản số 4390/UBND-CN1 ngày 09 tháng 8 năm 2013), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 1807/BXD-KTQH ngày 28 tháng 8 năm 2012) về việc chủ trương lập, phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Vĩnh Phúc; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lập, phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1883/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7513/VPCP-KTN năm 2013 chủ trương lập, phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.106
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41