Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 750/2006/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời công văn số 296/SXD -QLN&CS của Sở Xây dựng Khánh Hoà

Số hiệu: 750/2006/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Tống Văn Nga
Ngày ban hành: 28/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 750/2006/BXD-QLN
V/v Trả lời công văn số 750/2006/BXD-QLN của sở xây dựng Khánh Hoà

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở xây dựng tỉnh Khánh Hoà

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 296/SXD -QLN&CSngày 20/02/2006 của Sở Xây dựng Khánh Hoà đề nghị cho ý kiến về một số trường hợp thuộc diện quy định tại Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ ''về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở'' (sau đây gọi tắt là QĐ20), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 04/2001/TT-BXD ngày 20/8/2001 của Bộ Xây dựng ''về việc hướng dẫn bổ sung việc hỗ trợ người tham gia hoạt động cách mạng từ ngày 31 tháng 12 năm 1944 về trước cải thiện nhà ở theo QĐ20'' đã quy định: ''Những người thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 QĐ20 đã mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo các chính sách hoá giá trước ngày 05/7/1994 (ngày Nghị định số 61/CP có hiệu lực thi hành) khi thực hiện QĐ20 không đặt vấn đề hoàn trả lại tiền đã thanh toán khi mua hoá giá trước đây mà thực hiện hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng (Hai mươi triệu đồng)''.

Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh để thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Khánh Hoà;
- Lưu VP, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký 
Tống Văn Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 750/2006/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời công văn số 296/SXD -QLN&CS của Sở Xây dựng Khánh Hoà

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.328

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.51.211