Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 75/BXD-QLN về việc trả lời Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 75/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 24/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 75/BXD-QLN
V/v trả lời Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ, Tổng công ty xây dựng Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 166/CT-TĐ và PTDA ngày 16 tháng 5 năm 2009 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ đề nghị hướng dẫn thủ tục vay vốn với lãi suất ưu đãi cho dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh của Công ty là hoàn toàn phù hợp với chủ trương trong Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê và được Nhà nước tạo điều kiện ưu đãi, khuyến khích đầu tư.

2. Để thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp, Bộ Tài chính đã có văn bản số 8015/ BTC-TCNH ngày 05 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn Ngân hàng phát triển Việt Nam về việc cho vay các dự án nhà ở sinh viên, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở công nhân khu công nghiệp.

3. Theo quy định tại Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg thì Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở công nhân trên địa bàn. Vì vậy, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ cần có đơn xin đăng ký đầu tư nhà ở công nhân khu công nghiệp gửi UBND tỉnh Bắc Ninh để được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi theo Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận đầu tư, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ cần khẩn trương xây dựng và chủ động phê duyệt dự án đầu tư, đẩy nhanh việc triển khai đầu tư xây dựng nhà ở công nhân trên địa bàn mà Công ty làm chủ đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nhà và xây dựng Tây Hồ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam ( để b/c);
- Lưu: VP; Cục QLN(2b);

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 75/BXD-QLN về việc trả lời Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.177

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227