Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 746/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 746/CP-CN
V/v cho phép đầu tư thuỷ điện Krông Hnăng

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên.
 - Công ty Đầu tư và Phát triển điện Sông Ba

Xét đề nghị của Công ty Đầu tư và Phát triển điện Sông Ba (tờ trình số 159/S3-TT ngày 6 tháng 1 năm 2004); ý kiến thẩm tra của Bộ Công nghiệp (công văn số 2358/CV-NLDK ngày 13 tháng 5 năm 2004) về việc xin phép đầu tư dự án thuỷ điện Krông Hnăng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép đầu tư dự án thuỷ điện Krông Hnăng, trên hệ thống sông Ba, thuộc hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên.

2. Giao Bộ Công nghiệp chỉ đạo Công ty Đầu tư và Phát triển điện Sông Ba (chủ đầu tư) tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Bộ Công nghiệp xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

3. Dự án được thực hiện theo cơ chế ban hành kèm theo công văn số 400/CP-CN ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 746/CP-CN ngày 31/05/2004 ngày 31/05/2004 của Chính phủ về việc cho phép đầu tư thuỷ điện Krông Hnăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.339

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!