Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7446/VPCP-KTN vướng mắc trong quá trình quyết toán dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7446/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 18/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 7446/VPCP-KTN
V/v vướng mắc trong quá trình quyết toán dự án NMLD Dung Quất

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 8975/DKVN-HĐTV ngày 05 tháng 10 năm 2010) về vướng mắc trong quá trình quyết toán dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ: Tài chính, Xây dựng khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại thông báo số 247/TB-VPCP ngày 16 tháng 9 năm 2010 và công văn số 5581/VPCP-KTN ngày 10 tháng 8 năm 2010, của Văn phòng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước 30 tháng 10 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), NQ(24b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7446/VPCP-KTN vướng mắc trong quá trình quyết toán dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104