Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 741/BXD-KTXD về việc chi phí quản lý dự án của Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 741/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 04/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 741/BXD-KTXD
V/v: Chi phí quản lý dự án của Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2.

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1521/BGTVT-TC ngày 18/3/2009 của Bộ Giao thông vận tải về chi phí quản lý dự án của Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức dự toán của Nhà nước và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Chi phí quản lý dự án được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007.

Đối với Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2, do đặc thù của dự án là trải dài từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau), chi phí đi lại, công tác phí, thuê văn phòng hiện trường... rất lớn, áp dụng định mức chi phí quản lý dự án theo qui định là không phù hợp (văn bản số 1521/BGTVT-TC). Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Giao thông vận tải xác định chi phí quản lý dự án của Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 căn cứ vào dự toán được lập trên cơ sở định biên của Ban quản lý dự án, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện dự án và các qui định hiện hành của Nhà nước có liên quan. Chi phí quản lý dự án được tính trong tổng mức đầu tư của Dự án đường Hồ Chí Minh.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Văn phòng Chính phủ;
BQLDA đường HCM;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 741/BXD-KTXD về việc chi phí quản lý dự án của Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.010
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41