Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 74/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thực hiện dịch vụ tư vấn trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 74/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 10/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 74/BXD-HĐXD
V/v: hướng dẫn thực hiện dịch vụ tư vấn trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư và xây dựng.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 75/HC-TC CDCC ngày 12/03/2009 của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng CDCC đề nghị hướng dẫn thực hiện dịch vụ tư vấn trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Ngày 09/3/2009, Thủ tướng Chính phủ đã uỷ quyền cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc tạm hoãn thực hiện quy định tại điểm a, d Khoản 1 Điều 11 của Luật Đấu thầu. Do vậy, trong khi chưa có quy định mới thì vẫn thực hiện theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ cho đến khi có quy định mới.

2/ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ quy định "giám sát thực hiện hợp đồng" là giám sát những công việc theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và tư vấn giám sát trên cơ sở hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Riêng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, theo Khoản 7 Điều 36 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thì không được ký hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình với chủ đầu tư đối với công trình do mình thiết kế.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn đầu tư và xây dựng nghiên cứu, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M – 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 74/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thực hiện dịch vụ tư vấn trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.062
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233