Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 735/UBDT-VPĐPCT135 năm 2013 rà soát tên thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II và III vùng dân tộc và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 735/UBDT-VPĐPCT135 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Sơn Phước Hoan
Ngày ban hành: 12/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 735/UBDT-VPĐPCT135
V/v rà soát tên thôn ĐBKK, xã thuộc khu vực I, II và III vùng dân tộc và miền núi

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: ...............................................

Thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015, đến nay các địa phương đã cơ bản hoàn thành và gửi về Ủy ban Dân tộc đề nghị xem xét, quyết định.

Để Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ký, ban hành Quyết định công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc 3 khu vực đảm bảo đúng tên các thôn, xã, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị rà soát và khẳng định lại tên các thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi do Tỉnh đề nghị để đảm bảo tính chính xác, thuận lợi trong quá trình áp dụng và tổ chức thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Ghi rõ các xã thuộc khu vực biên giới, an toàn khu (nếu có). Đối với các xã thuộc khu vực an toàn khu (tính đến thời điểm 31/7/2013) đề nghị ghi cụ thể số, ngày, tháng, năm văn bản phê duyệt của cấp thẩm quyền.

Ủy ban Dân tộc xin gửi kèm văn bản này danh sách các thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc 3 khu vực và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc: http://www.ubdt.gov.vn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện và gửi văn bản khẳng định tên các thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc 3 khu vực vùng dân tộc và miền núi về Ủy ban Dân tộc trước ngày 20/8/2013./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để BC);
- Ban dân tộc tỉnh (để PHTH);
- Website UBDT;
- Lưu VT, VPĐPCT135.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 735/UBDT-VPĐPCT135 năm 2013 rà soát tên thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực I, II và III vùng dân tộc và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177