Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 72/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 72/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 29/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 72/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Vụ Quản lý hoạt động xây dựng xây dựng nhận được văn bản số 201/SXD-HĐXD&HTKT ngày 04/6/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Vụ Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình:

- Tại điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã hướng dẫn việc xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cho cá nhân có trình độ cao đẳng, trung cấp.

- Theo quy định hiện hành cá nhân làm tư vấn giám sát phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công. Như vậy, cá nhân chưa có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công thì chưa được thực hiện giám sát cho chủ đầu tư mà phải trải qua thực tế thiết kế hoặc thi công như quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 12/2009/TT-BXD.

2. Việc tổ chức lấy ý kiến thành viên của Hội đồng tư vấn thông qua tổ chức họp Hội đồng hoặc gửi hồ sơ lấy ý kiến là do Chủ tịch Hội đồng tư vấn quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn.

Trên đây là ý kiến của Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (NLĐ - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 72/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.219
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231