Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 708/BXD-KTXD về việc chi phí lập hồ sơ bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 708/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 24/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 708/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập hồ sơ bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 13/09/ICEC-CV ngày 30/3/2009 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường về chi phí lập hồ sơ bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường; Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình, công tác đánh giá tác động môi trường là một nội dung thuộc công việc lập dự án đầu tư. Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007. Trường hợp công tác đánh giá tác động môi trường có yêu cầu lập riêng, ngoài các nội dung về đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng công trình thì chi phí cho công tác đánh giá tác động môi trường này được lập dự toán riêng.

Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ mời thầu (bao gồm cả nội dung về bảo vệ môi trường). Chi phí lập hồ sơ mời thầu được qui định tại văn bản số 1751/BXD-VP. Nhà thầu lập hồ sơ dự thầu theo qui định của hồ sơ mời thầu, đồng thời có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường theo qui định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các qui định về bảo vệ môi trường.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và môi trường căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 708/BXD-KTXD về việc chi phí lập hồ sơ bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.152
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49