Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 68/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/CP-CN
V/v kết quả đấu thầu gói thầu số 1 Dự án cải tạo, nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn II

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
 - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5491/GTVT-KHĐT ngày 24 tháng 11 năm 2003); ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 159/BKH-QLĐT ngày 19 tháng 12 năm 2003) về kết quả đầu thầu gói thầu số 1 (cải tạo luồng tàu và mở rộng bến container) thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn II, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn II như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thẩm định Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các công văn trên, với nội dung cụ thể như sau:

a/ Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Penta Ocean Construction Co., Ltd (Nhật Bản) + TOA Corporation (Nhật Bản).

b/ Giá trúng thầu (bao gồm dự phòng, trượt giá, thuế) là: 6.257.036.485 Yên Nhật và 156.527.474.715 Đồng.

Trong đó:

+ Dự phòng, trượt giá: 209.195.597 Yên + 5.450.036.495 Đồng.

+ Thuế (theo quy định hiện hành): 351.427.671 Yên + 8.790.358.419 Đồng.

c/ Thời gian thực hiện là 28 tháng.

d/ Loại hợp đồng có điều chỉnh giá.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm phê duyệt hợp đồng và chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 68/CP-CN ngày 08/01/2004 ngày 08/01/2004 của Chính phủ về việc kết quả đấu thầu gói thầu số 1 Dự án cải tạo, nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn II

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.510
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.210.25