Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 68/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 15/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 68/BXD-KTXD
V/v: Thanh toán hợp đồng EPC

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 132/CV-TH ngày 19/3/2009 của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư (INFISCO) đề nghị hướng dẫn thanh toán hợp đồng EPC. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và các qui định của Nhà nước có liên quan. Theo đó, đối với hợp đồng EPC mà trong hợp đồng có qui định cụ thể về mốc (đợt) thanh toán và các mức thanh toán (theo giá trị hoặc tỷ lệ %, ...) tương ứng thì việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo các mốc (đợt) và mức thanh toán này (nếu các bên không vi phạm hợp đồng); Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Đối với trường hợp thanh toán phần thô của công trình như nêu tại văn bản số 132/CV-TH mà tại thời điểm nghiệm thu chưa đủ điều kiện để lập hồ sơ hoàn công (còn các công việc khác chưa thực hiện gắn liền với bản vẽ hoàn công như các công tác hoàn thiện gắn liền với công tác thi công phần thô) thì khi thanh toán hợp đồng cho giai đoạn này không phải lập hồ sơ hoàn công. Nội dung bản vẽ hoàn công thực hiện theo qui định tại Điều 27 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo qui định.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 68/BXD-KTXD ngày 15/04/2009 về việc thanh toán hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.880

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!