Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 677/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về chứng nhận chất lượng CTXD tại Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005; nội dung về cấp giấy phép xây dựng và về việc triển khai thực hiện Nghị định 95/2005/NĐ-CP

Số hiệu: 677/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 19/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 677/BXD-GĐ
V/v: trả lời đề nghị hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/NĐ-CP; NĐ 95/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở xây dựng Bạc Liêu

 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 150/CV-SXD ngày 6/4/2006 của Sở Xây dựng Bạc Liêu đề nghị hướng dẫn một số nội dung về chứng nhận chất lượng CTXD tại Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 (sau đây gọi tắt là TT-11/BXD); nội dung về cấp giấy phép xây dựng và về việc triển khai thực hiện Nghị định 95/2005/NĐ-CP, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

I- VIỆC THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 11/2005/TT-BXD NGÀY 14/7/2005.

1.1- Về chứng nhận chất lượng CTXD đối với các công trình hiện nay đang xây dựng hoặc đã xây dựng xong thuộc đối tượng phải có chứng nhận chất lượng:

Căn cứ Điểm 1-b, Mục VI của TT-11/BXD, chủ đầu tư phải thuê tổ chức tư vấn có đủ Điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình để kiểm tra hồ sơ nghiệm thu. Nội dung kiểm tra hồ sơ được quy định tại phụ lục số 3 của Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005. Trong khi thực hiện kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, tổ chức chứng nhận chất lượng có thể yêu cầu chủ đầu tư giải trình các nội dung cần làm rõ hoặc yêu cầu chủ đầu tư kiểm định lại chất lượng khi thấy cần thiết. Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ nghiệm thu, kết hợp xem xét hiện trường thi công xây dựng và kết quả phúc tra chất lượng (nếu có), tổ chức tư vấn cấp giấy chứng nhận chất lượng CTXD theo nội dung hướng dẫn tại Điểm 3, Mục II của TT-11/BXD.

Theo hướng dẫn như trên và căn cứ Điểm 3-d, Mục II của TT-11/BXD đã quy định “việc chứng nhận chất lượng của tổ chức chứng nhận chất lượng không thay thế và không làm giảm bớt trách nhiệm của các bên có liên quan đến chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật”; Sở Xây dựng cần tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức tư vấn chứng nhận chất lượng tại địa phương thực hiện công tác chứng nhận chất lượng CTXD theo quy định.

1.2- Việc xem xét, giảm nhẹ Điều kiện năng lực của tổ chức chứng nhận chất lượng CTXD tại địa phương:

Để đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, chứng nhận chất lượng CTXD tại địa phương trong lúc còn thiếu tổ chức tư vấn đủ Điều kiện năng lực theo quy định thực hiện công việc này, Sở Xây dựng cần xem xét, kiểm tra năng lực của các tổ chức tư vấn chứng nhận chất lượng CTXD tại địa phương để cho phép tổ chức tư vấn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, chứng nhận chất lượng tại từng công trình xây dựng có giới hạn về quy mô như sau:

- Công trình nhà chung cư, nhà làm việc, bệnh viện, trường học, khách sạn: Chiều cao ≤5 tầng hoặc tổng diện tích sàn <3000m2.

- Công trình công cộng tập trung đông người: Nhà hát, rạp chiếu bóng, hội trường, nhà thi đấu, siêu thị, chợ… Nhịp ≤24m hoặc sức chứa ≤500 người.

II- VIỆC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG.

2.1- Quy mô công trình được phép xây dựng tạm:

Căn cứ Điểm 2-b, Mục I của Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 6/5/2005 “Hướng dẫn một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng”; tuỳ vào tình hình, đặc Điểm của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể quy mô công trình được phép xây dựng tạm cho phù hợp, tránh lãng phí nhưng vẫn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. Sở Xây dựng là cơ quan quản lý xây dựng ở địa phương nghiên cứu trình UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể về việc cấp giấy phép xây dựng tạm, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương (tham khảo quy định của UBND TP.HCM và UBND TP.Hà Nội đã có quy định này).

2.2- Việc cấp phép xây dựng dọc theo Quốc lộ, không thuộc đô thị, Điểm dân cư tập trung:

Căn cứ Khoản 2, Điều 62 Luật Xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, các quy định về giấy phép xây dựng phải phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. UBND cấp huyện quy định cụ thể các Điểm dân cư tập trung thuộc địa bàn phải cấp giấy phép xây dựng. Như vậy đối với khu vực nông thôn dọc theo các tuyến quốc lộ, chưa có quy hoạch các Điểm dân cư nông thôn thì UBND huyện phải quy định việc cấp giấy phép xây dựng đối với những khu vực này. Sở Xây dựng phải hướng dẫn UBND huyện tổ chức lập quy hoạch xây dựng mạng lưới Điểm dân cư nông thôn dọc theo các tuyến quốc lộ, trên cơ sở đó UBND xã tổ chức lập quy hoạch từng Điểm dân cư nông thôn trình UBND huyện phê duyệt để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn.

III- VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 95/2005/NĐ-CP:

Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng có hiệu lực thi hành ngày 11/8/2005. Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 5/8/2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2005/NĐ-CP. Sở Xây dựng cần báo cáo UBND tỉnh và chủ động thực hiện các nội dung quy định tại Điểm 1.3, Mục IX của Thông tư số 13/2005/TT-BXD để tổ chức, triển khai thực hiện tốt quy định của Chính phủ.

 

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu VP; Vụ XL; Cục QLN; CGĐ.

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký 
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 677/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về chứng nhận chất lượng CTXD tại Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005; nội dung về cấp giấy phép xây dựng và về việc triển khai thực hiện Nghị định 95/2005/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.738

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211