Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 673/BXD-GD về việc thuê đơn vị tư vấn lập Quy trình bảo trì hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình Trung tâm hội nghị quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 673/BXD-GD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 22/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 673/BXD-GĐ
V/v: thuê đơn vị tư vấn lập Quy trình bảo trì hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình TTHNQG

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Văn phòng Chính Phủ

Sau khi nghiên cứu công văn số 2232/VPCP-QT ngày 09/4/2009 của Văn phòng Chính Phủ về việc thuê đơn vị tư vấn lập quy trình bảo trì hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình TTHNQG. Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

1. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 33 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì “Đối với công trình xây dựng mới, nhà thầu thiết kế, nhà sản xuất thiết bị công trình lập quy trình bảo trì công trình xây dựng phù hợp với loại và cấp công trình xây dựng. Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập quy trình bảo trì từng loại công trình xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì công trình xây dựng tương ứng”, bởi vậy trách nhiệm này phải được Chủ đầu tư ràng buộc trong hợp đồng thiết kế. Văn phòng Chính phủ cần giao Trung tâm Hội nghị Quốc gia làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) để làm rõ trách nhiệm nêu trên.

2. Nếu trong hợp đồng thiết kế trước đây không nêu trách nhiệm của nhà thầu thiết kế thì Trung tâm Hội nghị Quốc gia là cơ quan quản lý và sử dụng được áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định 209/2004/NĐ-CP “Đối với các công trình xây dựng đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì thì chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng phải thuê tổ chức tư vấn kiểm định lại chất lượng công trình xây dựng và lập quy trình bảo trì công trình xây dựng”.

Việc lựa chọn tổ chức tư vấn kiểm định để lập Quy trình và xây dựng định mức chi phí công tác bảo trì công trình xây dựng là chức năng và quyền hạn của đơn vị sử dụng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (báo cáo)
- Lưu: VP, Cục GĐNN.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 673/BXD-GD về việc thuê đơn vị tư vấn lập Quy trình bảo trì hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình Trung tâm hội nghị quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


999
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160