Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 67/BXD-QLN về việc trả lời về thực hiện Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD và Thông tư 14/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 67/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 04/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 67/BXD-QLN
V/v trả lời về thực hiện Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD và Thông tư 14/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 5289/SXD-QLN ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến thực hiện Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD và Thông tư số 14/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc thực hiện Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 6 năm 2008

1.1. Thông tư số 14/2008/TT-BXD được xây dựng với nguyên tắc cơ bản là không ban hành một loại giấy chứng nhận hạng chung cư do cơ quan có thẩm quyền cấp mà chỉ hướng dẫn việc đánh giá, phân hạng chung cư theo các tiêu chí cụ thể, trên cơ sở đó các chủ thể liên quan tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật, giúp hoạt động giao dịch chung cư minh bạch hơn nhưng không mất đi tính thị trường bởi thủ tục hành chính.

1.2. Việc đánh giá, phân loại chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng và các loại trang thiết bị công trình xây dựng căn cứ theo tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật đối với riêng từng loại như khả năng chịu kéo, chịu nén, chống cháy, chống mài mòn...(theo quy định của hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc các hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài, quốc tế được công nhận tại Việt Nam tùy theo xuất xứ của sản phẩm)

1.3. Nhiều tiêu chí phân hạng chung cư tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 14/2008/TT-BXD đã được xây dựng mang tính định lượng để có thể phân biệt cụ thể các hạng chung cư với nhau. Tuy nhiên nhiều yếu tố tạo nên chất lượng sử dụng nhà ở chung cư rất khó lượng hóa. Vì vậy, một số tiêu chí để phân hạng chung cư (tại Điểm 1.2, Điểm 2.1, Điểm 2.3 như công văn của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nêu) được quy định theo dạng định tính. Các tiêu chí này cần thiết nhằm tạo ra khuôn khổ tương đối với từng hạng chung cư, đảm bảo chất lượng của các chung cư không quá khác biệt với yêu cầu đặt ra đối với từng hạng chung cư.

2. Về Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2008

2.1. Đề nghị Sở Xây dựng báo cáo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng trên địa bàn. Nếu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thấy nội dung Quy chế quản lý nhà chung cư đính kèm Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD đã đầy đủ, chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và không cần thiết ban hành những quy định riêng thì có thể áp dụng, triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng đến các đơn vị, cá nhân có liên quan để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn vướng mắc, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD và Thông tư số 14/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
Như trên ;
Bộ trưởng (để b/c) ;
UBND Tp Hồ Chí Minh ;
Lưu VT ; QLN (2b).

TL.BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 67/BXD-QLN về việc trả lời về thực hiện Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD và Thông tư 14/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.364
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177