Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 67/BXD-KTXD về việc áp dụng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 67/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 67/BXD-KTXD
V/v: áp dụng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 507/GTVT-BDA ngày 25/4/2008 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai về việc áp dụng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo qui định tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng qui định tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng được áp dụng đối với dự án, tiểu dự án, dự án thành phần, gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt sử dụng nguồn vốn nhà nước. Đối với Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 279 đoạn Khau Co - Cáp Na (km148-km203) tỉnh Lào Cai, trường hợp được Bộ Giao thông vận tải tách thành các gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt thì chi phí tư vấn giám sát thi công xác định theo tỷ lệ % tính trên giá trị dự toán của gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt là phù hợp với qui định tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD .

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ KINH TẾ XÂY DỰNGPhạm Văn Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 67/BXD-KTXD về việc áp dụng chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.301
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112